Правила и условия

Споразумение между потребителя и pureforlife.bg

Добре дошли в https://www.pureforlife.bg. Уебсайтът www.pureforlife.bg („Сайтът“) се състои от различни уеб страници, управлявани от Пюр 5 Нутриентс ЕООД. https://www.pureforlife.bg ви се предлага при условие, че приемете без промяна на правилата, условията и известията, съдържащи се тук („Условията“). Използването от ваша страна на https://www.pureforlife.bg представлява вашето съгласие с всички подобни Условия. Моля, прочетете внимателно тези условия и запазете копие от тях за справка.

https://www.pureforlife.bg е сайт за електронна търговия


Поверителност

Правила и условия, които е нужно да спазват всички посетители на сайта за CBD продукти Pure For Life Вашето използване на https://www.pureforlife.bg е предмет на Политиката за поверителност на Пюр 5 Нутриентс. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, която също урежда Сайта и информира потребителите за нашите практики за събиране на данни.
Електронни комуникации Посещаването на https://www.pureforlife.bg или изпращането на имейли до Пюр 5 Нутриентс представлява електронни комуникации. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, по имейл и на Сайта, отговарят на всяко законово изискване тези съобщения да бъдат в писмена форма.

Комуникации с текстови съобщения

Като се регистрирате през нашия уебсайт за получаване на текстови съобщения, вие се съгласявате да получавате текстови съобщения, които могат да бъдат изпращани от система за автоматично телефонно набиране до мобилния номер, който предоставяте на Пюр 5 Нутриентс и неговите филиали. Съобщенията могат да включват маркетингово и промоционално съдържание. Тези съобщения може да използват информация, събирана автоматично въз основа на вашите действия, докато сте на нашия уебсайт. Вие разбирате, че не сте длъжни да давате съгласието си като условие за закупуване на каквито и да е стоки или услуги. Вашето съгласие да получавате текстови съобщения от Пюр 5 Нутриентс е предмет на тези Общи условия (включително разпоредбите за отказ от отговорност за арбитраж и отговорност, които се намират по-долу) и Политиката за поверителност на Пюр 5 Нутриентс. Можете да се откажете от получаването на текстови съобщения по всяко време, като отговорите СТОП на всяко текстово съобщение, което получите. Съгласявате се да получавате текстове за отказ от Пюр 5 Нутриентс, ако отговорите СТОП на всяко текстово съобщение, което получите. За помощ, свързана с нашите съобщения за текстови съобщения, отговорете HELP на всяко текстово съобщение, което получавате. Вие се съгласявате, че когато инициирате текстово съобщение до Пюр 5 Нутриентс, може да получите свързани текстови съобщения в отговор.

Може да се прилагат тарифи за съобщения и данни. Моля, консултирайте се с вашия безжичен оператор, за да определите ценови план на телефона си. Тази програма може да не е достъпна за всички безжични оператори. Нито ние, нито други безжични оператори няма да носим отговорност за закъснения при получаването или неуспешно доставяне на текстово съобщение, тъй като доставката подлежи на ефективно предаване от вашия оператор. Услугите за текстови съобщения се предоставят на базата „КАКТО Е“. Данните, получени от вас във връзка с която и да е услуга за текстови съобщения, могат да включват номера на вашия мобилен телефон, името на вашия доставчик и датата, часа и съдържанието на вашите текстови съобщения. Можем да използваме тази информация в съответствие с нашата Политика за поверителност, за да се свържем с вас и да предоставим услуги, които поискате от нас.

Вие гарантирате, че сте предоставили точно своя телефонен номер на Пюр 5 Нутриентс и че имате право да се съгласите да получавате текстови съобщения на този номер. Преди да промените, деактивирате или се откажете от номера на мобилния си телефон, вие се съгласявате, че ще се откажете от комуникациите за текстови съобщения на Пюр 5 Нутриентс. Неспазването на това представлява съществено нарушение на настоящите Условия.

графика на правила и условия с човек цъкащ за холограми в зелен канабисов цвятВашият акаунт

Ако използвате този сайт, вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашия акаунт и парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър и се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват под вашия акаунт или парола. Не можете да прехвърляте или по друг начин да прехвърляте акаунта си на друго лице или юридическо лице. Вие потвърждавате, че Пюр 5 Нутриентс не носи отговорност за достъп на трета страна до вашия акаунт, който е резултат от кражба или незаконно присвояване на вашия акаунт. Пюр 5 Нутриентс и неговите сътрудници си запазват правото да отказват или анулират услугата, да прекратяват акаунти или да премахват или редактират съдържание по наше усмотрение.

Пюр 5 Нутриентс не събира съзнателно, онлайн или офлайн, лична информация от лица под тринадесет години. Ако сте под 18 години, ви е забранено да използвате сайта https://www.pureforlife.bg без разрешението на родител или настойник.

Политика за анулиране/възстановяване на сума

Пюр 5 Нутриентс предлага пълно възстановяване на средства за всички продукти, закупени през последните 30 дни. Всички заявки за възстановяване на средства, направени след 30 дни след покупката, няма да отговарят на условията за възстановяване. Моля, свържете се с нас на [email protected] с всякакви въпроси.

Връзки към сайтове на трети страни/услуги на трети страни

pureforlife.bg може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“). Тъй като свързаните сайтове не са под контрола на Пюр 5 Нутриентс, Пюр 5 Нутриентс не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързан сайт, или всякакви промени или актуализации на свързан сайт. Пюр 5 Нутриентс ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от Пюр 5 Нутриентс на сайта или каквато и да е връзка с неговите оператори.

Някои услуги, предоставени чрез https://www.pureforlife.bg, се предоставят от сайтове и организации на трети страни. Използвайки всеки продукт, услуга или функционалност, произхождащи от домейна https://www.pureforlife.bg, с настоящото потвърждавате и се съгласявате, че Пюр 5 Нутриентс може да споделя такава информация и данни с всяка трета страна, с която Пюр 5 Нутриентс има договорни отношения за предоставяне на искания продукт, услуга или функционалност от името на потребителите и клиентите на https://www.pureforlife.bg.
Без незаконна или забранена употреба/Интелектуална собственост Вие получавате неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз за достъп и използване на https://www.pureforlife.bg стриктно в съответствие с тези условия за ползване. Като условие за вашето използване на Сайта, вие гарантирате на Пюр 5 Нутриентс, че няма да използвате Сайта за цели, които са незаконни или забранени от тези Условия. Не можете да използвате Сайта по начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или увреди Сайта или да попречи на друга страна да използва и да се наслаждава на Сайта. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите каквито и да е материали или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Сайта.

Цялото съдържание, включено като част от Услугата, като текст, графики, лога, изображения, както и тяхната компилация и всеки софтуер, използван на Сайта, е собственост на Пюр 5 Нутриентс или неговите доставчици и е защитено от авторското право и други закони които защитават интелектуалната собственост и правата на собственост. Вие се съгласявате да спазвате и спазвате всички бележки за авторски права и други известия, легенди или други ограничения, съдържащи се в такова съдържание и няма да правите никакви промени в него.

Вие нямате правоп да променяте, публикувате, предавате, извършвате обратен инженеринг, нямате право да участвате в прехвърлянето или продажбата, да създавате производни произведения или по какъвто и да е начин да използвате някое от съдържанието, изцяло или частично, намерено на Сайта. Съдържанието на хранителни вещества Пюр 5 не е за препродажба. Използването от ваша страна на Сайта не ви дава право да използвате каквото и да било неразрешено защитено съдържание и по-специално няма да изтривате или променяте каквито и да било права на собственост или бележки за приписване в каквото и да е съдържание. Вие използвате защитено съдържание единствено за ваша лична употреба и нямате право да използвате съдържанието за друго без изричното писмено разрешение на Пюр 5 Нутриентс и собственика на авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате никакви права на собственост върху защитеното съдържание. Ние не ви предоставяме никакви лицензи, изрични или подразбиращи се, за интелектуалната собственост над Пюр 5 Нутриентс или нашите лицензодатели, освен ако това е изрично упълномощено от тези Условия.

Използване на комуникационни услуги

Сайтът може да съдържа услуги за бюлетини, зони за чат, новинарски групи, форуми, общности, лични уеб страници, календари и/или други съобщения или комуникационни средства, предназначени да ви позволят да общувате с обществеността като цяло или с група (заедно „Комуникационни услуги“), вие се съгласявате да използвате Комуникационните услуги само за публикуване, изпращане и получаване на съобщения и материали, които са правилни и свързани с конкретната комуникационна услуга.
Като пример, а не като ограничение, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационна услуга, няма да: клеветите, злоупотребявате, тормозите, преследвате, заплашвате или по друг начин нарушавате законовите права (като права на поверителност и публичност) на други ; публикува, публикува, качва, разпространява или разпространява всякакви неподходящи, нецензурни, клеветнически, нарушаващи, неприлични, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация; качвате файлове, които съдържат софтуер или друг материал, защитен от законите за интелектуалната собственост (или от правата за поверителност на публичност), освен ако не притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили всички необходими съгласия; качване на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят работата на чужд компютър; рекламират или предлагат продажба или закупуване на каквито и да е стоки или услуги за всякакви бизнес цели, освен ако тази Комуникационна услуга изрично позволява такива съобщения; провеждане или изпращане на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма; изтегляне на всеки файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете или разумно трябва да знаете, че не може да бъде законно разпространяван по такъв начин; фалшифицират или изтриват всички авторски приписки, правни или други правилни бележки или патентни обозначения или етикети за произхода или източника на софтуер или друг материал, съдържащ се във файл, който е качен, ограничава или възпрепятства всеки друг потребител да използва и да се наслаждава на Комуникационните услуги; нарушава всеки кодекс за поведение или други насоки, които могат да бъдат приложими за всяка конкретна комуникационна услуга; събират или по друг начин събират информация за други, включително имейл адреси, без тяхното съгласие; нарушават всички приложими закони или разпоредби.

Пюр 5 Нутриентс няма задължение да наблюдава комуникационните услуги. Въпреки това Пюр 5 Нутриентс си запазва правото да преглежда материали, публикувани в комуникационна услуга, и да премахва всякакви материали по свое усмотрение. Пюр 5 Нутриентс си запазва правото да прекрати вашия достъп до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предизвестие по каквато и да е причина

Пюр 5 Нутриентс си запазва правото по всяко време да разкрива всякаква информация, необходима за удовлетворяване на приложим закон, наредба, правен процес или правителствено искане, или да редактира, откаже да публикува или да премахва всяка информация или материали, изцяло или частично, в Пюр 5 Нутриентс по собствена преценка.

Винаги бъдете внимателни, когато давате лична информация за себе си или децата си в която и да е комуникационна услуга. Пюр 5 Нутриентс не контролира и не одобрява съдържанието, съобщенията или информацията, намиращи се в която и да е комуникационна услуга и следователно Пюр 5 Нутриентс изрично се отказва от всякаква отговорност по отношение на комуникационните услуги и всякакви действия, произтичащи от вашето участие в която и да е комуникационна услуга. Мениджърите и домакините не са упълномощени говорители на Пюр 5 Нутриентс и техните възгледи не отразяват непременно тези на Пюр 5 Нутриентс.

двама мъже стискат ръце в съгласие относно материалите споделени за нашия уебсайт и конопени продукти.Материалите, качени в комуникационна услуга, могат да подлежат на публикувани ограничения за използване, възпроизвеждане и/или разпространение. Вие носите отговорност за спазването на тези ограничения, ако качвате материалите.
Материали, предоставени на https://www.pureforlife.bg или публикувани на която и да е уеб страница на Пюр 5 Нутриентс Пюр 5 Нутриентс не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на https://www.pureforlife.bg (включително обратна връзка и предложения) или публикуване, качване, въвеждане или изпращане на Пюр 5 Сайт за хранителни вещества или свързаните с нас услуги (наричани заедно „Изпращания“). Въпреки това, като публикувате, качвате, въвеждате, предоставяте или изпращате вашето Представяне, вие предоставяте на Пюр 5 Нутриентс, нашите свързани компании и необходимите подлицензианти разрешение да използват вашето Представяне във връзка с работата на техния интернет бизнес, включително, без ограничение, правата за: копие , разпространявате, предавате, публично показвайте, публично изпълнявате, възпроизвеждате, редактирате, превеждате и преформатирайте вашето представяне; и да публикувате вашето име във връзка с вашето представяне.

Всяко съдържание, съдържащо се в преглед, представяне или препоръка, което се появява на уебсайта, ще се приписва на Пюр 5 Нутриентс. За целите на тъговския закон уебсайтът може да не включва определени здравни претенции, често използвани при описание на продуктите Пюр 5 Нутриентс. По този начин, изпращайки своя преглед, вие потвърждавате и се съгласявате, че Пюр 5 Нутриентс може да редактира вашия преглед, изпратен на нашия сайт, по наша разумна преценка.

Няма да се изплаща обезщетение по отношение на използването на Вашето Представяне, както е предвидено тук. Пюр 5 Нутриентс не е задължен да публикува или използва което и да е Представяне, което можете да предоставите, и може да премахне всяко Представяне по всяко време по собствено усмотрение на Пюр 5 Нутриентс.

С публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и заявявате, че притежавате или контролирате по друг начин всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включително, без ограничение, всички права, необходими за предоставяне, публикуване, качване, въвеждане или изпращане на Изпратените.

Информационен Бюлетин

Ако сте се абонирали за информационния имейл бюлетин на Пюр 5 Нутриентс, то Вие сте се съгласили с пълните му условия и с правото да получавате бюлетина на сайта на своята електронна поща. Бюлетина се изпраща регулярно и е напълно пожелателен. При желание за отказ от бюлетина, то Вие трябва да потвърдите това натискайки върху съответния бутон, който е част от всяко от нашите информационни съобщения. След удостоверяване, че искате да се откажете ще бъдете заличени от нашата база данни и никога повече няма да ви пращаме електронни писма с промоции, полезни съвети или специални оферти. При желание за повторно записване трябва да влезете в сайта, да отидете долу в ляво и да въведете отново електронната си поща и да се съгласите на нашите условия за информационния ни бюлетин(Нюзлетър). Пюр 5 Нутриентс не носи отговорност за всякакви съдебни спорове възникнали въз основа на желание за отказ от бюлетина или подобни казуси. Ако не успеете сам да намерите линка за отказ все пак – можете да се свържете с нас на посочените телефони/имейли и нашите служители ще Ви помогнат за да се отпишете.

Акаунти на трети страни

Ще можете да свържете своя акаунт Пюр 5 Нутриентс с акаунти на трети страни. Свързвайки вашия акаунт Пюр 5 Нутриентс към вашия акаунт на трета страна, вие потвърждавате и се съгласявате, че се съгласявате с непрекъснатото предоставяне на информация за вас на други (в съответствие с вашите настройки за поверителност на тези сайтове на трети страни). Ако не искате информация за вас да се споделя по този начин, не използвайте тази функция.

Международни потребители

Услугата се контролира, управлява и администрира от Пюр 5 Нутриентс от нашите офиси в Казанлък, България. Ако имате достъп до Услугата от място извън България, вие носите отговорност за спазването на всички местни закони. Вие се съгласявате, че няма да използвате съдържанието на хранителни вещества Пюр 5, достъпно чрез https://www.pureforlife.bg, в която и да е държава или по какъвто и да е начин, забранен от приложими закони, ограничения или разпоредби.

Обезщетяване

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите неотговорни Пюр 5 Нутриентс, неговите служители, директори, служители, агенти и трети страни, за всякакви загуби, разходи, задължения и разходи (включително разумни адвокатски хонорари), свързани с или произтичащи от използването на или невъзможност за използване на Сайта или услугите, всякакви потребителски публикации, направени от вас, нарушаване от ваша страна на условията на това Споразумение или нарушаване от ваша страна на права на трета страна, или нарушаване от ваша страна на приложими закони, правила или разпоредби. Пюр 5 Нутриентс си запазва правото, на своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, който иначе подлежи на обезщетение от ваша страна, в който случай вие ще си сътрудничите напълно с Пюр 5 Нутриентс при отстояването на всички налични защити.

Арбитраж

В случай, че страните не са в състояние да разрешат спорове между тях, произтичащи от или относно настоящите Общи условия, или каквито и да било разпоредби от тях, независимо дали в договор, непозволено увреждане или по друг начин по закон или по справедливост за обезщетение или друго удобство, тогава такъв спор ще бъде разрешен само чрез окончателен и обвързващ арбитраж в съответствие с Федералния арбитражен закон, провеждан от един неутрален арбитър и администриран от Американската арбитражна асоциация или подобна арбитражна служба, избрана от страните, на място, взаимно договорено от партиите. Решението на арбитрите е окончателно и решението може да бъде постановено във всеки компетентен съд. В случай, че каквито и да било правни или справедливи действия, производство или арбитраж произтичат от или засягат тези Общи условия, спечелилата страна има право да възстанови своите разходи и разумни адвокатски хонорари. Страните се съгласяват да арбитражират всички спорове и искове по отношение на настоящите Общи условия или всякакви спорове, възникнали в резултат на тези Общи условия, пряко или косвено, включително искове за непозволено увреждане, които са резултат от тези Общи условия. Страните се съгласяват, че Федералният арбитражен закон урежда тълкуването и прилагането на тази разпоредба. Целият спор, включително обхвата и приложимостта на тази арбитражна разпоредба, се определят от арбитъра. Тази разпоредба за арбитраж остава в сила след прекратяването на настоящите Общи условия.

Отказ от колективен иск

Всеки арбитраж съгласно настоящите Общи условия ще се провежда на индивидуална основа; класови арбитражи и класови/представителни/колективни действия не са разрешени. СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ ЕДНА СТРАНА МОЖЕ ДА ПРЕДЪВЯВА ИСКОВЕ СРЕЩУ ДРУГАТА САМО ВЪВ ВСЯКА ИНДИВИДУАЛНА КАЧЕСТВА, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ ЧЛЕН НА КЛАСА В КОЙТО И МОЖЕМ КЛАС, КОЛЕКТИВЕН И/ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В ПРОЦЕДУРА ДРУГИЯТ. Освен това, освен ако и вие, и Работодателят се споразумеете за друго, арбитърът не може да консолидира искове на повече от едно лице и не може по друг начин да председателства каквато и да е форма на представително или групово производство.

Отказ от отговорност

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. ПРОМЕНИТЕ СЕ ДОБАВЯТ ПЕРИОДИЧНО КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ТУК. Пюр 5 Хранителни вещества И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ИЗПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В САЙТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

тетрадка и химикал символизиращи всички общи условия на този конопен уебсайтПюр 5 Нутриентс И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ЗАЯВЯВАТ ЗА ПОДХОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, СРОЧНОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНАТА ГРАФИКА ЗА СВЪРЗАНАТА СЪВМЕСТНА ГРАФИКА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКАТА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКВЪВ ВИД. Пюр 5 Нутриентс И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ИЗКЛЮЧЕНИ ГАРАНЦИИ, ВЪВ ЧАСТИ ОТ ЗАГЛАВНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ.
В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НУТРИЕНТИТЕ 5 И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ПОСЛЕДВАЩИ ДАННИ. , ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИРАЩИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВ КАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САЙТА, ​​СЪС ЗАБАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ СВЪРЗАНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ , ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА, ​​ИЛИ ПО ДРУГИЕ ПОЛЕЗКИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ​​ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОР, ДРЕЗИ, НЕВНИМАНИЕ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГИЕ СЪЩЕСТВУВАНИЯ 5, ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. ЗАЩОТО НЯКОИ ЩАТИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ ЧАСТ ОТ САЙТА ИЛИ ОТ НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Прекратяване/ограничение на достъпа

Пюр 5 Нутриентс си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати вашия достъп до Сайта и свързаните с него услуги или част от него по всяко време, без предизвестие. До максималната степен, разрешена от закона, това споразумение се урежда от законите на щата Аризона и с настоящото се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на съдилища в Аризона във всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на сайта. Използването на Сайта е неразрешено в която и да е юрисдикция, която не дава действие на всички разпоредби на настоящите Условия, включително, без ограничение, този раздел.

Вие се съгласявате, че между вас и Пюр 5 Нутриентс не съществува съвместно предприятие, партньорство, трудова дейност или посредничество в резултат на това споразумение или използването на Сайта. Изпълнението на това споразумение от Пюр 5 Нутриентс е предмет на съществуващите закони и правни процеси и нищо, съдържащо се в това споразумение, не е дерогация от правото на Пюр 5 Нутриентс да се съобразява с правителствени, съдилища и искания или изисквания на правоприлагащите органи, свързани с използването от ваша страна на сайта или предоставената информация към или събрани от Пюр 5 Нутриентс по отношение на такава употреба. Ако някоя част от това споразумение бъде определена като невалидна или неприложима в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само, отказите от гаранция и ограниченията на отговорността, посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за заменена от валидна, приложима клауза който най-точно съответства на целта на първоначалната разпоредба и останалата част от споразумението ще продължи да действа.

Освен ако не е посочено друго тук, това споразумение представлява цялото споразумение между потребителя и Пюр 5 Нутриентс по отношение на Сайта и заменя всички предходни или съвременни комуникации и предложения, били те електронни, устни или писмени, между потребителя и Пюр 5 Нутриентс по отношение на Сайт. Печатната версия на това споразумение и на всяко известие, предоставено в електронна форма, са допустими в съдебни или административни производства, основани или свързани с това споразумение в същата степен и при същите условия като другите бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в печатна форма. Изричното желание на страните е това споразумение и всички свързани документи да бъдат написани на английски език.
Промени в Условията Пюр 5 Нутриентс си запазва правото, по свое усмотрение, да променя Условията, при които се предлага https://www.pureforlife.bg. Най-актуалната версия на Условията ще замени всички предишни версии. Пюр 5 Нутриентс ви насърчава периодично да преглеждате Условията, за да сте информирани за нашите актуализации.

Свържете се с нас

Пюр 5 Нутриентс приветства вашите въпроси или коментари относно Условията:

Имейл адрес: [email protected]

Телефонен номер: 0879/ 272 244

В сила от 26 октомври 2020 г

Shopping Cart