ПРЕДИМСТВАТА НА PURE5 R134A ЕКСТРАКЦИЯТА ПРЕД CO2

В тази статия Георги Станчев, главен изпълнителен директор на PURE5 , ни разказва за предимствата на методите за екстракция PURE5 R134a срещу CO2 ( с въглероден диоксид) за екстракция на коноп.
PURE5 разработи своята технология за извличане чрез втечнен газ през 2004 г. за хранителни, фармацевтични и парфюмерийни продукти, но сега се подвизава в сферата за медицински коноп.

Тук Станчев ни разказва за предимствата на извличането на коноп чрез PURE5 технологията в сравнение с традиционните CO2 методи.

Постзимлени масла с пълен спектър
Един от методите за екстракция на конопа е използването на тетрафлуоретан (TFE) R134a като разтворител.

R134a сам по себе си често се използва в аерозолни продукти за доставка на лекарства. Продуктите, които се екстрактират по този метод, се наричат ​​масла с пълен спектър, тъй като количеството восъци в екстракта непосредствено изваден от машината обикновено е под 5%. Процесът е много подобен на извличането на CO2 поради факта, че и двата използват газ за извличане и го втечняват, когато е в контакт с материала.

банер на тинктура pure for life с канабисово CBD масло.

Екстракцията с R134a се извършва при ниско налягане и стайна температура, за да се отделят естествените масла от суровите продукти от коноп в система със затворен цикъл. Газът е под леко налягане, след това преминава през растителния материал и се регенерира в сепарационен резервоар, оставяйки пълния спектър масло зад себе си. R134a е безопасен за човешкото здраве – нетоксичен, одобрен от FDA и се квалифицира като GRAS (общопризнат като безопасен). Европейският съюз одобри използването на газа като разтворител с Директива 2009/32 на ЕС.

Малкият неполярен размер на молекулата и инертната природа на разтворителя R134a проникват изключително добре в растителната тъкан и екстрактират напълно мастноразтворимите фракции. Екстракцията на R134a се извършва при условия на стайна температура и процесът на екстракция е неутрален спрямо растителното масло с пълен спектър.

Пълният терпенов профил се събира без разграждане на компонентите и лесно се отделя от разтворителя. Ето защо екстракцията много често се прави и на пресни растения. R134a не извлича твърди вещества и в повечето случаи не се изисква зазимяване. Освен това, той не пренася водоразтворими съединения като хлорофил, плесен или някои пестициди в екстракта. Това прави R134a много чист процес за извличане на растителни масла. Този процес, наречен Чисти ботанически екстракти (PBX ™), е пионер от COMERG ™, който притежава световното IP и ноу-хау за технологията за екстракция R134a.

Извличане чрез CO2


Един от най-популярните методи за екстрактиране на коноп е чрез CO2 като разтворител.

Този метод използва предимството на свръхкритичните свойства на СО2 газ за отнемане на материали от растителни вещества. Този метод за извличане е бил използван от различни индустрии, преди да бъде приложен и за конопа, като парфюми и етерични масла, въпреки че

канабиноидите имат доста различна структура от етеричните масла и те не могат да бъдат извлечени заедно. Ето защо извличането на канабисовите масла с CO2 се извършва чрез суперкритична екстракция, а терпените чрез субкритична екстракция, което прави процеса доста дълъг.

CO2 е газ с ниска плътност и трябва да бъде под налягане до около 600 атмосфери. Ето защо, поради архитектурата на процеса, мащабирането на системата и работата на CO2 е скъп процес.

Екстракцията на CO2 не може да извлече много добре влажен материал, тъй като връзката влага и CO2 води до нежелано ниво на киселинност в екстракта.

R134a екстракция


За разлика от CO2, R134a е инертен, без мирис, нетоксичен, незапалим, некорозивен и не образува киселина в присъствието на влага. Това разширява обхвата на приложенията, като включва много фармацевтични продукти, които са чувствителни към рН.

Много е важно да се знае, че стайната температура на екстракция не означава термично разграждане или загуба на летливи съединения по време на изолацията. Ниската точка на кипене на R134a елиминира необходимостта от сложно и бавно възстановяване на разтворителя.

Извличането на CO2 изисква специално обучение и скъпо оборудване, за разлика от него , R134a е лесно да се управлява и е с изключително висока консистенция на изходното масло.

Д-р Георги Станчев: „От доста време непрекъснато търсим използването на алтернативни по-безопасни и по-добри разтворители за извличане на смоли от растителен произход. Един добър химик, който знае свойствата на целевите материали, които трябва да бъдат извлечени, и разбирането на селективността на разтворителя би разбрал стойността.”

Shopping Cart